Ultraglobalistens förkunnelse: ”Människa och maskin ska smälta samman”

publicerad 31 januari 2021
Klaus Schwab i samtal med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på The Davos Agenda.

Den tungt profilerade globalisten, teknokraten och grundaren av World Economic Forum, Klaus Schwab, menar att en förestående samhällelig revolution som han själv förkunnar ska inleda en betydligt mer djupgående sammansmältning av människors fysiska och digitala identitet.

Klaus Schwab ligger bland annat bakom det vida omtalade och kontroversiella slagordet ”The Great Reset” – ”den stora omställningen” något som även diskuterats med globala och nationella makthavare på World Economic Forums event ”The Davos Agenda” under den gångna veckan.

I praktiken innebär denna omställning bland mycket annat att det nuvarande kapitalistiska systemet ska omformas mot ett mer globaliserat och teknokratiskt styre, med långtgående digitalisering och robotisering inte bara av samhället i stort utan även av människorna själva.
Deltog i samtalen med Schwab gjorde bland annat FN:s generalsekreterare Antonio Gutérres, Världshälsoorganisationens direktör Thedros Adhanom Ghebreyesus, Internationella valutafondens direktör Kristalina Georgieva, den amerikanska smittskyddsmyndighetshetschefen Anthony Fauci, den europeiska centralbankens ordförande Christine Lagarde och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Den kontroversielle globalisten har själv specifikt lyft fram att ”den…Klaus Schwab: En profilerad ultraglobalist och teknokrat

[caption id="attachment_94550" align="alignnone" width="389"] Foto: WEC-McCrickard/CC BY-NC-SA 2.0[/caption]

Nya Dagbladet har vid ett flertal tillfällen tidigare rapporterat om Klaus Schwabs förehavanden och hur hans World Economic Forum bland annat var med och orkestrerade simuleringsövningen Event 201 av en ”fiktiv” coronapandemi – bara månader innan den verkliga coronakrisen tog sin början.

Därtill har man under sommaren genom övningen Cyber Polygon lagt fram nya planer på ett nytt ”digitalt vaccin” och en omfattande nedlåsning av internet vid den kommande stora kris man förebådar i form av en "cyberpandemi" – bland annat under förespeglingen att man vill motarbeta påstådda falska nyheter.

 


Liknande artiklar: