Australisk domstol: Olagligt med vaccintvång för räddningspersonal

Medicinsk apartheid i Väst

publicerad 11 mars 2024
- av Sofie Persson
Den som inte ville låta sig injiceras kunde räkna med "disciplinära åtgärder".

Vaccintvånget för Queenslands polis- och ambulanspersonal gjordes i strid med gällande lagstiftning har delstatens högsta domstol funnit. Bland annat begränsades de anställdas mänskliga rättigheter i samband med vaccinkraven.

I Australien blev medborgare utsatta för en form av medicinsk apartheid när krav att injicera sig mot covid infördes för att kunna fortsätta vara en del av samhället. Vaccinpass infördes och särskilt vissa yrkesgrupper, som poliser och vårdpersonal, tvingades låta injicera sig för att få behålla sina arbeten.

Nu slår en statlig domstol fast att det var olagligt att kräva av personal inom räddningstjänsten i delstaten Queensland att de tog covidsprutor för att undkomma konsekvenser, rapporterar the Guardian. Totalt handlar det om tre stämningsansökningar kopplade till vaccintvånget där 86 personer stämt delstatens polis och ambulanstjänster för de direktiv som rådde under 2021 och 2022.

I de tidigare direktiven krävdes att räddningstjänstpersonal skulle ta emot dessa injektioner och även så kallade boosterdoser, annars skulle de potentiellt kunna utsättas för disciplinära åtgärder som i värsta fall kunde innebära uppsägning av anställningen.

“Kränkning av mänskliga rättigheter”

Domstolen konstaterade att polischefen, Katarina Carroll, inte tog vederbörlig hänsyn till mänskliga rättigheter som var relevanta för beslutet att utfärda vaccinationstvånget. Vidare fann man att den dåvarande generaldirektören för hälsa i Queensland, Dr John Wakefield inte heller hade befogenhet att ställa sådana krav. Domstolen beslutade därmed att vaccintvånget var illegalt och att det inte heller hade någon positiv effekt.

Vidare har Queensland en lagstiftning om mänskliga rättigheter som bland annat erkänner en persons rätt att inte utsättas för medicinsk behandling utan fullständigt, fritt och informerat samtycke. Domstolen konstaterar att vaccintvånget begränsade denna rättighet, i den meningen att samtycket inte var “fritt”.

Även i Nya Zeeland, som tillsammans med Australien hade bland de globalt mest strikta coronarestriktionerna och vaccinkraven, konstaterade högsta domstolen att vaccinkraven utgjordeen grov kränkning av mänskliga rättigheter”.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!