Nya Zeelands HD stoppar Arderns vaccinkrav

Coronarepressionen

publicerad 11 april 2022
- av Redaktionen
Jacinda Ardern tv. på World Economic Forum i Davos.

Nya Zeelands högsta domstol slog under fredagen fast att premiärministern Jacinda Arderns vaccinkrav på befolkningen utgör en ”en grov kränkning av mänskliga rättigheter” och kräver nu att de vaccinkrav som riktats mot polis och militär återkallas med omedelbar verkan – något som beskrivs som en ”en käftsmäll” för Arderns regering.

Bill of Rights Act samt Covid-19 Public Health Response Act stod i fokus när domstolen skulle ta ställning till en överklagan av Ardern-regeringens påbud om vaccinering för vissa anställda.

Överklagan, som lagts fram av en grupp försvars- och polisanställda, ifrågasätter lagligheten i att man baserat på Covid-19 Public Health Response Act har utfärdat ett påbud om vaccinering för vissa anställda.

Gruppens överklagan hänvisar till två aspekter av lagen Bill of Rights – ”Rätten att avböja ett medicinskt ingrepp” samt ”Rätten till religionsfrihet”.

Domen innebär att anställda inom polisen och den nyzeeländska militären inte kan avskedas för att de vägrat låta sig injiceras med det experimentella vaccinet.

Domaren Francis Cooke fastslår att det inte utgör ett ”rimligt motiverat” brott mot lagen Bill of Rights Act att ställa poliser och försvarspersonal inför valet att antingen ta injektionerna eller annars avskedas från sina tjänster. Bland annat webbsidan Nzherald.co.nz rapporterar att advokaten, som representerar de avstängda poliserna och försvarsanställda, nu uppmanar dem att återvända till sina arbeten.

När det gäller religionsfrihetsargumentet åberopar ett antal överklagande det faktum att vaccinet har testats på celler härrörande från mänskligt foster. Domstolen godkänner detta argument och kommenterar att ”en skyldighet att motta vaccinet för en person motsätter sig detta med argumentet att det har testats på celler som härrör från ett potentiellt aborterat foster, innebär en begränsning av manifestationen av en religiös övertygelse”.

Domaren avvisar samtidigt de kärandes bredare påstående om att krav att ta covidvaccin är oförenligt med att ha religiös övertygelse mer generellt. Han accepterar samtidigt påståendet att påbudet inkräktar på den lagstadgade rätten att avböja ett medicinskt ingrepp.

Cooke menar vidare att regeringen inte tvingar polis och militäranställda att låta sig injiceras mot sin vilja och att de fortfarande har rätt att vägra vaccination, men tillägger att påbudet som det ser ut samtidigt har inslag av påtryckningar. Däribland nämns att trycket att avstå från anställning innebär en begränsning av rätten att behålla den anställningen, vilket kan ses som en viktig rättighet eller ett intresse erkänt inte bara i nationell lagstiftning utan även internationellt.

I sitt utlåtande nämner domstolen även vissa medicinska resonemang, där man menar att vaccination har ”en betydande gynnsam effekt för att begränsa allvarlig sjukdom, sjukhusvistelse och dödsfall, även när det gäller Omikron-varianten”. Man fastslår samtidigt att vaccinet är mindre effektivt för att minska infektion och överföring av den så kallade omikronvarianten än vad som varit fallet med andra varianter av Covid-19 och menar att “Påbudet gynnar varken verksamheterna eller allmänhetens förtroende för dem”.

Ett ytterligare påstående i överklagan om att påbudet i oproportionerlig grad skulle påverka personer tillhörande ursprungsbefolkningen maoris avfärdas av Francis Cooke.

Nya Zeeland, Australien och Kanada tillhör de länder som uppmärksammats för sin särskilt extrema coronapolitik, där många analytiker pekat på att länderna inte längre kan beskrivas som fullödiga demokratier. Jacinda Ardern har själv bland annat öppet deklarerat att hon vill se ett apartheid-samhälle där ovaccinerade människor görs till andra klassens medborgare i landet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!