Inrikes

Steget efter


Inrikes För att möta de ökade kraven på polisen behöver 1 000 civila medarbetare med expertkompetens anställas redan under 2019 och 2020.


Faksimil: SVT

Dan Eliasson får behålla topplönen

Inrikes Dan Eliasson kommer fortsätta att vara Myndighetssveriges näst bäst betalda generaldirektör, trots att han nyligen sparkades som rikspolischef för att ta över MSB.


Foto: brandsvig/CC BY-NC-ND 2.0

Ingen förundersökning om IT-säkerhet

Inrikes Åklagare vid Särskilda åklagarkammaren har fattat beslut att inte inleda förundersökning om ett beslut kring säkerheten i ett av polisens IT-system.


Åklagare förstärker polisen

Inrikes Polisens utredningsverksamhet får förstärkning av åklagare, enligt det uppdrag som regeringen gav i februari. I några fall kommer åklagare att tillfälligt anställas inom Polismyndigheten.