Ingen förundersökning om IT-säkerhet

publicerad 15 oktober 2017

Åklagare vid Särskilda åklagarkammaren har fattat beslut att inte inleda förundersökning om ett beslut kring säkerheten i ett av polisens IT-system.

Åklagare Anders Jakobsson meddelade på fredagen att uppgifterna i ärendet inte ger anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats. Enligt åklagaren hade Polismyndigheten inte rätt att fatta beslutet så som det var utformat. Samtidigt säger åklagaren att Polismyndigheten inte har befordrat eller röjt några hemliga uppgifter eller data till den externa leverantören.

En arbetsrättslig bedömning av dem som berörs av åklagarens beslut kommer nu att göras i sedvanlig ordning, säger chefsjurist Lotta Gustavson.
Polismyndigheten har redan tidigare bett Säkerhetspolisen om råd och vägledning kring hur vi använder våra datanät i syfte att ytterligare stärka Polismyndighetens informationssäkerhet.

 

Källa: polisen.se


 


Liknande artiklar: