Marocko


Omtvistat fiskeavtal godkänt av EU

MiljöTrots kampanjer och protester godkände EU-parlamentet ett nytt fiskeavtal med Marocko. Avtalet har mött hård kritik ur människorättssynpunkt med anledning av Marockos ockupation av Västsahara.