lobbyPälslobbyn höll en tredagarskonferens i EU-parlamentet

UtrikesMellan den 21 och 23 januari höll lobbyorganisationen Furopean en utställning inuti EU-parlamentet. Syftet med utställningen var enligt organisationen att nyansera den gängse bilden av den europeiska pälsindustrin.