Inrikes

Steget efter


Ändrat klimat ger ökad dödlighet

Miljö Forskning från Umeå universitet. Högre värme till följd av klimatförändringar har lett till 300 döds­fall i Stockholm mellan 1980 och 2009.