Läkare: Coronarepressionen har kostat 30 000 brittiska liv

Den brittiske läkaren Malcolm Kendrick, verksam vid National Health Service, menar att nedstängningen av samhället bör ses som en total och fullständig katastrof som baserats på falska påståenden. ”Låt oss sluta med detta löjliga nonsens nu och lova att en sådan monumental dumhet aldrig någonsin upprepas”, dundrar han.

publicerad 11 september 2020
- av Isac Boman
Malcolm Kendrick.

Experterna överdrev coronavirusets dödlighet med tusen procent och möjliggjorde därmed en historiskt hård repression. Den brittiske läkaren Malcolm Kendrick menar att myndigheterna i Storbritannien på grund av detta bland annat bär skulden för att över 30 000 människor dött helt i onödan av inställd vård, operationer och isolering.

I februari förutspådde den amerikanske smittskyddsläkaren Anthony Fauci att viruset skulle ”likna en allvarlig influensa” och därför döda omkring 0,1 procent av befolkningen. Sedan hände något och förutsägelserna om viruset fick det med facit på hand att framstå så mycket som tio gånger dödligare än vad det egentligen var.

Malcolm Kendrick, författare och läkare verksam vid National Health Service i Storbritannien, menar att de siffror om coronavirusets dödlighet som vi har matats med och som fått människor att känna oro, rädsla och kanske till och med panik, har varit gravt felaktiga.

Bakgrunden till att samhället stängdes ner och hårda restriktioner infördes, menar Kendrick, berodde på uppskattningar om att en procent av världens befolkning skulle dö av viruset. 70 miljoner människor globalt, 3,2 miljoner amerikaner och 670 000 döda britter.

Problemet, påpekar Kendrick, är att siffran på en procent är felaktig och har spridits genom ett misstag där en typ av dödlighet ersatts av en annan. Den felaktiga uppmätta dödligheten användes sedan för att uppskatta hur många som skulle dö av viruset och ingen noterade eller påpekade felet i tid.

Den första siffran (Infection Fatality Rate, IFR) handlade om det totala antalet människor som har smittats av viruset och som dör, även om de inte har några symptom eller bara väldigt milda sådana. Den andra siffran (Case Fatality Rate, CFR) handlar om människor som får svåra symptom av viruset och som förmodligen behöver sjukhusvård.

Alla CFR-fall räknas som IFR-fall, men alla IFR-fall räknas inte som CFR-fall. I praktiken innebär detta att antalet CFR-fall alltid kommer att vara mycket högre än IFR-fallen. I USA publicerades i februari en vetenskaplig text där begreppen blandades ihop och där det felaktigt påstods att CFR-dödligheten var 0,1 procent istället för IFR-dödligheten.

Felaktigheten förvärrades när en grupp experter inför den amerikanska kongressen jämförde den vanliga säsongsinfluensan med coronaviruset och felaktigt använde en siffra för influensans dödlighet som var tio gånger för låg. Denna sammanställdes med CFR-datan för coronaviruset och helt plötsligt var covid-19 tio gånger så dödligt som en vanlig influensa.

Om influensan skulle döda 50 så skulle coronaviruset döda 500. Om influensan dödar en miljon så dödar covid 10 miljoner. Det är inte konstigt att kongressen och sedan världen fick panik, de blev ju tillsagda att coronaviruset var tio gånger värre än influensan och kunde se tre miljoner dödsfall bara i USA och 70 miljoner i världen”, konstaterar Kendrick.

Den 21 februari uppskattades det att coronaviruset skulle vara av samma magnitud som en allvarlig influensasäsong – något som sedermera visade sig vara åtminstone närmare sakernas faktiska tillstånd. Elva dagar senare så hade samma expertgrupp i USA dock skrivit upp virusets dödlighet med 1000 procent, något som visade sig bli ödesdigert.

Även i Storbritanniens gjorde experterna samma misstag som sina amerikanska kollegor. Man använde fel data för att förutspå att viruset skulle döda nästan en procent av landets befolkning. Man förde fram att omkring 500 000 britter skulle dö om inte samhället stängdes ner. Uppskattningen visade sig även här vara felaktig och antalet dödsoffer är hittills mindre än en tiondel av vad som uppskattats.

Kendrick menar att man bör titta på Island för att se hur hög IFR egentligen är – eftersom Island testat fler människor än något annat land. Där har man konstaterat att IFR-dödligheten inte alls är en procent utan runt 0,16, en siffran som Kendrick bedömer bara kan sjunka, inte öka.

Detta innebär att vi förmodligen kommer att landa på en IFR på runt 0,1 procent, kanske mindre. Inte de 0,02 procent som svininfluensan hade – kanske någonstans mellan dem. I korthet så verkar profetian om 0,1 procent vara ganska korrekt”.

Kendrick förklarar vidare att man i så fall redan har fått alla de dödsfall man skulle ha fått ändå och att nedstängningen av samhället varit helt onödig och inte lett till någonting positivt eller förhindrat några dödsfall.

Ja vi testar och testar och vi hittar fler så kallade fall. Men sjukhusen är nästan tomma. Nästan ingen dör av coronaviruset längre och de som ändå gör det är väldigt sjuka på andra sätt”.

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson. (Foto: faksimil/Youtube)

 

Han pekar också på att myndigheterna nu istället fokuserar på att skrämma upp medborgarna genom att registrera och räkna alla fall där någon har en mycket liten mängd av viruset i sin näsa, något som bara leder till att skapa panik och rädsla.

När forskarna tittar tillbaka på pandemin så kommer de inte ha någon som helst aning om vem som dog av viruset och vem som dog av andra skäl och var smittade av viruset. Allt har blandats ihop i ett medvetet försök att få viruset att framstå så dödligt som möjligt”.

I onsdags kunde Nya Dagbladet rapportera om att England nu ytterligare skärper repressionen till att förbjuda folksamlingar på fler än sex personer. Kendrick är mycket upprörd över hur 30 000 människor i Storbritannien kan ha dött på grund av den repression som införts och till och med skärps även så sent som i detta skede med motiv att förhindra smittspridningen. Han menar att det förmodligen handlar om 20 000 helt onödiga dödsfall som brittiska myndigheter får bära skulden för.

Och det är inte all skada. Förutom ålderdomshemmen så uppskattas det att 16 000 onödiga dödsfall orsakades av nedstängningen av samhället. Hjärtattacker och strokes som inte behandlades. Tomma ekande sjukhus och cancerbehandlingar som stoppades”.

Avslutningsvis argumenterar den brittiske läkaren för att nedstängningen av samhället bör ses som en total och fullständig katastrof som baserats på nonsens och falska påståenden.

Låt oss sluta med detta löjliga nonsens nu och lova att en sådan monumental dumhet aldrig någonsin upprepas”, dundrar han.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!