Pandemiöverdrifterna

”Dödligaste november på 100 år” – så fulvinklar SVT coronastatistiken

publicerad 16 december 2020

I svensk massmedia sprids nu skrämselbudskapet att november 2020 är den dödligaste månaden på över 100 år, och att dödsfallen inte varit så många sedan spanska sjukan. Skräckpropagandan är dock bedrägligt vinklad och ger en falsk bild eftersom man inte har tagit hänsyn till befolkningstillväxten och dödsfall per 100 000 invånare.

Skattefinansierade SVT, som enligt sig själva och sitt uppdrag ska vara opartiska, använder exempelvis rubriken att den gångna månaden var den ”dödligaste november på över 100 år” i sin rubrik med sina 8088 dödsfall.

Det är sant att 8088 människor dog i Sverige i november och det är också sant att det högsta antalet avlidna under en enskild novembermånad sedan 1918 – då 16 600 personer dog av spanska sjukan.
Vad som däremot inte framgår i varken SVT:s eller övrig massmedias rapportering är att befolkningen också har ökat kraftigt och att dödligheten per 100 000 invånare faktiskt var lägre denna novembermånad än exempelvis 2010. Mellan 2010 och 2019 har Sveriges befolkning ökat med…


 


Liknande artiklar: