”Dödligaste november på 100 år” – så fulvinklar SVT coronastatistiken

Pandemiöverdrifterna

publicerad 16 december 2020
- av Isac Boman

I svensk massmedia sprids nu skrämselbudskapet att november 2020 är den dödligaste månaden på över 100 år, och att dödsfallen inte varit så många sedan spanska sjukan. Skräckpropagandan är dock bedrägligt vinklad och ger en falsk bild eftersom man inte har tagit hänsyn till befolkningstillväxten och dödsfall per 100 000 invånare.

Skattefinansierade SVT, som enligt sig själva och sitt uppdrag ska vara opartiska, använder exempelvis rubriken att den gångna månaden var den ”dödligaste november på över 100 år” i sin rubrik med sina 8088 dödsfall.

Det är sant att 8088 människor dog i Sverige i november och det är också sant att det högsta antalet avlidna under en enskild novembermånad sedan 1918 – då 16 600 personer dog av spanska sjukan.

Vad som däremot inte framgår i varken SVT:s eller övrig massmedias rapportering är att befolkningen också har ökat kraftigt och att dödligheten per 100 000 invånare faktiskt var lägre denna novembermånad än exempelvis 2010. Mellan 2010 och 2019 har Sveriges befolkning ökat med närmare en miljon invånare (från 9 378 000 till 10 327 000).

2010 avled 79,2 personer per 100 000 invånare i november – jämfört med 77,9 personer med 100 000 invånare under den gångna månaden. Även andra novembermånader, exempelvis 2002, har haft betydligt högre dödstal per 100 000 invånare än 2020 – och detta utan att samhället stängts ner och omfattande restriktioner införts.

Det stämmer förvisso att fler personer har dött under november 2020 än under tidigare novembermånader de senaste 100 åren. Eftersom landets befolkning stadigt har ökat säger dock inte denna siffra särskilt mycket och i själva verket dog en lägre andel av befolkningen under november 2020 än under samma månad för tio år sedan.

Trots att SVT till skillnad från övrig systemtrogen media har som uttalad uppgift att ha ett neutralt och opartiskt förhållningssätt i sin rapportering så nämner man inte att dödstalen per 100 000 invånare är lägre än för tio år sedan. Inte heller befolkningstillväxten och dess påverkan på de absoluta dödstalen nämns i sammanhanget.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!