Vem är en dålig – eller rent av ond – människa?

Hur skiljer sig beteendena mellan en dålig respektive ond person? Dan Ahlmark fortsätter att gå igenom personkategorier i veckans lördagslösning.

publicerad 25 juli 2020

I några tidigare artiklar har jag försökt att definiera personer, som kan kallas goda människor.1 Därefter bestämdes kriterier, vilka kan avgöra om en person kan sägas vara ansvarslös.2 Ifall en individ inte kan sägas vara god men heller inte är ansvarslös (eller sämre), hamnar man i kategorin ordinär. Två kvarstående kategorierna benämner jag dålig respektive ond, vilket leder till de sex personkategorierna: perfekt, god, ordinär/neutral, ansvarslös, dålig och ond.

Beträffande de sista två kategorierna koncentreras intresset här enbart på politiska kriterier. Om någon exempelvis försöker nå privata fördelar genom att lögnaktigt lura andra eller det offentliga på pengar, uppmärksammas inte sådan uselhet. Ondska styr mängder av avsikter och handlingar i privatlivet, men uppmärksamheten här är bara på politiskt viktiga handlingar. Att ta språnget från att vara Ansvarslös till att bli en så kallad dålig människa kräver då främst, att man arbetar för eller fattar beslut om att: (a) av politiska skäl hindra andras frihet i olika avseenden, (b) orättmätigt utnyttjar sin egen yrkesposition för samma syften, eller (c) av samma…


 


Liknande artiklar: