Professor: “Svenska universitet är som sekter”

publicerad 20 februari 2024
- av Isac Boman
Bo Rothstein och Linnéuniversitetets campus i Kalmar.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


En av Sveriges mest kända statsvetare, Bo Rothstein, är mycket kritisk till bristen på akademisk frihet på de svenska universiteten.

Han menar att dessa “utmärks av en slags närmast klanmässig eller tribalistisk orientering” där oliktänkande eller kritiker mycket sällan ges något utrymme och där den som avviker riskerar att utsättas för förtal eller mobbing.

För ett knappt år sedan utlyste småländska Linnéuniversitetet en tjänst som krävde att den sökande forskaren omfamnade vänsterextrema idéer som ”normkritik, dekolonialism, feminism, queerteori och teorier om posttillväxt”.

Rothstein sökte ironiskt tjänsten – mest för att se om hans mångåriga akademiska meriter gjorde honom aktuell för tjänsten, eller om ideologisk lydnad och rättrogenhet var det avgörande samt huruvida han skulle bli avskedad om hans forskning kom fram till ”fel” resultat”.

När hans ansökan uppmärksammades i riksmedierna drog han tillbaka den och erbjöd sig istället att utan arvode vara gästprofessor – där han skulle föreläsa om forskningens autonomi. Universitet tackade ja, och det hela såg ut att bli av – tills Rothstein läste universitetets remissvar till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) angående akademisk frihet och cancelkultur. I detta nämndes överhuvudtaget inte utlysningen av den ”normkritiska” och ”queerteoretiska” tjänsten, som alltså var hela skälet till att Rothstein skulle komma och föreläsa från början.

Jag ser det som ett föga hedervärt och närmast bedrägligt agerande av Linnéuniversitetet att inte ta upp detta i massmedia och av mig uppmärksammade exempel på en tydlig inskränkning i forskningens frihet. Formuleringarna man enligt ovan använder sig av saknar bäring i Linnéuniversitetets faktiska agerande. För mig innebär detta att Linnéuniversitetet måste anses vara bortom räddning när det gäller att föra en seriös diskussion om den akademiska friheten. Därmed blir min utlovade vistelse för att diskutera denna fråga en för mig bortkastad tid, skrev han i ett mejl till institutionen.

Inga kritiska röster

I podden Under all kritik, med Ivar Arpi och Anna-Karin Wyndhamn, utvecklar statsvetaren sin syn på den svenska universitetsvärlden och han argumenterar för att någon renodlad ”cancelkultur” i strikt mening inte existerar – eftersom ingen behöver “cancelleras” eller avbokas, då universiteten redan ägnar sig åt omfattande självcensur och oliktänkande och avvikare aldrig bjuds in till att börja med. Han liknar även de högre lärosätena vid en sekt.

– Jag är mycket inspirerad av en man som heter Jonathan Cole som skrivit en fantastisk bok om de amerikanska spetsuniversiteten. Han har varit rektor på Columbia och en stor person i det här. En av de saker han säger är att akademisk frihet är grundbulten i vad som legitimerar vad vi gör inom universitetsvärlden.

Rothstein pekar på att det största hotet mot den akademiska friheten kommer från akademikerna själva och på självcensur där enbart den som tycker lika och ”rätt” tillåts komma fram eller bjudas in.

– Det svenska universitetssystemet i långa stycken, inte överallt, utmärks ju av en slags närmast klanmässig eller tribalistisk orientering där man mycket sällan bjuder in folk som ens har andats kritik mot det man sysslar med, och då kan ju ingen bli cancellerad eftersom ingen blir inbjuden.

Likatänkandet premieras

Han betonar att samma tendenser, där man skapar en sluten och sektliknande miljö som inte tål ifrågasättande, inte bara återfinns inom vänsterradikala fält som genusforskning och postkolonialism – utan även nationalekonomi och religionsforskning.

– Man vill inte konfronteras med kritikerna utan man vill bygga en sluten miljö där likatänkandet premieras. Det har också att göra med hur vårt universitetssystem är uppbyggt där man har, i skillnad från till exempel USA, England och Tyskland, en väldigt omfattande intern rekrytering.

– Det innebär att man skapar en väldigt stark intern miljö där man från studenttiden blir uppfostrad till hur likatänkandet ska fungera i den här miljön och det innebär att man försöker hålla kritiker så långt borta som möjligt. De ska helst förtalas och småmobbas internt, fortsätter han och menar vidare att detta är någonting som aldrig diskuteras eller problematiseras internt.

Rothstein, som har judisk bakgrund innehade en professur i statsvetenskap vid Göteborgs universitet fram till 2021 då han gick i pension. Han har också varit professor vid Oxford University och gästforskat vid ett flertal internationella universitet – bland andra Harvard i USA.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!