Vem är en ansvarslös människa?

Dan Ahlmark skriver i den här krönikan om vad som kännetecknar ansvarslösa människor och vilka mekanismer som gör att de fungerar och resonerar som de gör.

publicerad 4 juli 2020

En betydande del av vänstern – kulturmarxisterna – utgår från en kunskapsteori, enligt vilken all kunskap är relativ (1). Inte ens bekräftade forskningsresultat sägs gå att lita på. Alla värderingar anses vara subjektiva, och även sådana, vars konsekvenser kan beläggas erfarenhetsmässigt och visats vara av stort värde. I debatter känner…


 


Liknande artiklar: