Inrikes

Foto: läsarbild

Protest mot förbud av runor

Inrikes Under fredagen hölls en protest mot det tilltänkta förbudet av fornnordiska symboler och runor.


Kultur Nordiska Asa-samfundet (NAS) delade nyligen en bild på sin Facebooksida av en runa som blivit raderad.