Inrikes

Löfven vill ta makten från riksdagen – KD och SD positiva

Regeringen vill ha de ökade maktbefogenheterna så snabbt som möjligt.

Den svenska regeringen vill ha ytterligare maktbefogenheter med hänvisning till coronapandemin. Av utkastet till lagrådsremissen framgår det att man med omedelbar verkan bland annat vill kunna fatta beslut och vidta omfattande åtgärder utan att dessa först godkänns av riksdagen – något som får överraskande stöd av både KD och SD.

Regeringen vill att den nya lagen införs omgående och till att börja med gäller tre månader framåt. Det skulle bland annat innebära att regeringen på egen hand utan godkännande från riksdagen kan stänga köpcentrum, handelsplatser, barer, nattklubbar och andra verksamheter omedelbart och införa begränsningar i kollektivtrafiken och annan infrastruktur om man anser att detta behövs för att begränsa smittspridningen, skriver SVT.
Moderaterna är starkt kritiska till att ge regeringen ökade maktbefogenheter och menar bland annat att det skulle innebära att ”betydande makt förskjuts från riksdagen till regeringen”.

I praktiken kommer det innebära en möjlighet för regeringen att genom förordning besluta om sådant som normalt skulle kräva lagstiftning från riksdagen”, skriver Moderaterna i ett svar till utkastet till lagrådsremissen som Expressen kommit över.

Moderaterna är också negativt inställda till att tankarna på ökad maktkoncentration för regeringen inte har tagits upp på de möten man har haft. Man går dock med på att ge den S-ledda regeringen ökade befogenheter om förslaget ändras så att riksdagen har vetorätt och att de snabba beslut som regeringen fattar prövas automatiskt i riksdagen retroaktivt. Om riksdagen då säger nej ska besluten sluta gälla.

Kristdemokraterna är till skillnad från Moderaterna välvilligt inställda till det inledande förslaget om att ge den socialdemokratiska regeringen ökad makt under coronakrisen.

Kristdemokraternas grundhållning är att det är rimligt att regeringen har de verktyg som krävs för att bekämpa smittspridningen. De befogenheter regeringen efterfrågar är tillfälliga och gäller under en mycket begränsad tid. Därför har vi i huvudsak ställt oss positiva till regeringens förslag”, skriver Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i riksdagens socialutskott.

Till och med från Miljöpartiet kommer stark kritik. Trafikborgarrådet Daniel Helldén från Stockholm kallar det hela för en ”olustig utveckling” och menar att förslaget är direkt ”obehagligt”.

Överraskande nog får förslaget stöd från Sverigedemokraterna och deras partiledare Jimmie Åkesson som rentav menar att liknande “handlingskraft” borde ha visats långt tidigare.

Vi har under de här veckorna efterfrågat mer handlingskraft och fler åtgärder. Detta är ett bra steg på vägen och borde ha kommit tidigare. I detta läge är jag tillfälligt villig att ge regeringen ökade möjligheter för snabbt agerande. Sen gäller det naturligtvis också att de vid behov faktiskt agerar och inte bara pratar. Vi ser fram emot en diskussion om adekvata kontrollmekanismer från riksdagens sida”.

 

Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!