Uppsala kräver slopad anmälningsplikt mot illegala invandrare

publicerad 24 augusti 2023
- av Isac Boman
Uppsala stadshus.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Kommunstyrelsen i Uppsala beslöt under onsdagen att skicka in en skrivelse till regeringen där man i hårda ordalag uppmanar till att skrota förslaget om att göra det obligatoriskt för kommunanställda att anmäla illegala invandrare till berörda myndigheter.

”Uppsala kommun vill med skrivelsen poängtera att de förslag som Tidöavtalet har om anmälningsplikt för personal inom kommunal sektor riskerar att försvåra arbetet för anställda inom den kommunala välfärden”, menar man i ett pressmeddelande.

– Personal inom kommunal sektor ska inte tvingas ha anmälningsplikt för personer som kan misstänkas vistas i Sverige utan tillstånd. En angiverilag riskerar att försvåra deras kärnuppdrag hos kommunanställda vars arbete bygger på tillitsskapande och förtroendefulla relationer. Människor måste våga söka vård, låta sina barn gå i skolan och ta stöd av socialtjänsten, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

I Tidöavtalet, som tagits fram av regeringspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och samarbetspartiet Sverigedemokraterna, föreslås bland annat att kommun- och myndighetsanställda enligt lag ska vara skyldiga att anmäla illegala migranter till Migrationsverket eller polisen om de träffar på dessa i sin yrkesroll – och detta är alltså någonting som de styrande i Uppsala rasar mot.

I praktiken kan det handla om att lärare behöver ange elever, bibliotekarier får agera informanter och socialsekreterare tvingas anmäla människor i behov av stöd och hjälp. Professioner vars arbete bygger på tillitsskapande och förtroendefulla relationer kan bli skyldiga att utföra handlingar som direkt strider mot deras yrkesetiska regler och riskerar att försvåra deras kärnuppdrag”, skriver man vidare.

– Lärare, bibliotekarier, socialsekreterare och alla andra välfärdsarbetare ska inte tvingas anmäla människor i behov av stöd och hjälp. Bristen på tillit och förtroende som förslaget skulle medföra kommer att äventyra människors rättigheter och hälsa, menar Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Smedberg uppger också att en sådan lag också skulle innebära ”en försämrad arbetsmiljö” för personalen.

Det kan i sammanhanget nämnas att Uppsala idag styrs av en rödgrön koalition bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!