Socialdemokraterna: ”Befolkningen måste blandas”

Befolkningsutbytet i Väst

publicerad 13 december 2023
- av Jan Sundstedt
Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson talar i Almedalen.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I den socialdemokratiska rapporten ”Framväxten av parallellsamhällen” medger landets största parti att massinvandringspolitiken medfört en rad problem, däribland att personer med invandrarbakgrund presterar sämre i skolan och att det skapats dysfunktionella parallellsamhällen där svenska lagar inte längre gäller.

Socialdemokraternas lösning, menar partiet, är att befolkningen nu ska ”blandas” genom insatser ”i en skala vi tidigare inte sett”.

Sverige lider av en rad olika samhällsproblem som hotar samhällsgemenskapen och försvagar det gemensamma språket. Alla dessa är allvarliga problem var för sig. Men något särskilt händer när flera av dessa samverkar inom en och samma geografiska yta. Då uppstår ett existentiellt hot mot samhällsgemenskapen – framväxten av parallellsamhällen”, noterar man.

Man pekar på att många unga med invandrarbakgrund varken betraktar sig själva som svenskar, eller som en del av det svenska samhället, utan man bibehåller sedvänjor som ”uppfostringsresor till Afrika, tvångsäktenskap, hederskultur och könsstympningar”.

Partiet menar att det behövs ”kraftfulla politiska insatser” för att få bukt med segregation och för att minska polarisering. Dessa insatser går ut på att svenskar och invandrare ska ”blandas”.

Den ekonomiska, etniska och språkliga segregationen behöver brytas på en strukturell nivå vilket kräver att befolkningen blandas. Samhället kommer behöva genomföra insatser vi tidigare inte gjort, i en skala vi tidigare inte sett”, skriver man. Hur detta ska gå till och huruvida tvångsåtgärder ska användas för att blanda befolkningen framgår dock inte.

“Västvärldens mest mångfaldspräglade land”

I rapporten noteras också att ”Sverige har gått från att vara ett av västvärldens mest homogena länder till västvärldens mest mångfaldspräglade och heterogena land” samt att en mycket stor andel av migranterna inte har någon utbildning att tala om.

Man medger också att ”i vissa förskolor har det svenska språket delvis försvunnit” och att det idag finns förskolor och skolor där det knappt går några svensktalande barn – ofta har personalen inte svenska som förstaspråk.

Det finns förskolor där över hälften av förskolebarnen som börjar skolan har samma nivå på sin svenska som nyanlända barn, trots att de är födda i Sverige”, medger man.

Skolor helt utan svenskar

Vid höstterminens början fanns det 14 skolor i Sverige där andelen elever med utländsk bakgrund var 100 procent – och 130 andra skolor som hade mellan 80 – 89,9 procent invandrarelever. Totalt finns det idag cirka 550 skolor där invandrarelever är i majoritet, där resultaten ofta är usla och där situationen beskrivs som ohållbar.

Socialdemokraternas rapport har fått en hel del kritik på forum och sociala medier – inte bara för att problemen förväntas lösas genom att befolkningen ”blandas”, utan också för att Socialdemokraterna varit det styrande partiet under större delen av den tid massmigrationen pågått varför de kunnat konstateras bära mycket stor skuld för de många problem den medfört. Det pekas också på att experiment som går ut på att ”blanda” svenskar och invandrare redan har påbörjats – där man exempelvis bussat svenska skolbarn till skolor som domineras av invandrarelever.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!