makt“Vi lever i ett pyramidsamhälle”

KulturBo G Jonsson skriver om hur vi är präglade att sträva uppåt i samhällspyramiden för att göra karriär, medan vårt medvetande förblir outvecklat.


Veckans teckning