Eva Brunne: ”Jag har mer gemensamt med muslimer än med högerkristna”

publicerad 3 juni 2019
- av Markus Andersson

Svenska kyrkans biskop i Stockholm, Eva Brunne, känner att hon har mer gemensamt med muslimer än högerkristna. Det berättar hon i en intervju i SR:s program Människor och tro.

I Sverige Radios senaste avsnitt i programserien Människor och tro medverkade Svenska kyrkans biskop i Stockholm, Eva Brunne, tillsammans med Dan Korn, religionshistoriker och författare, Haider Ibrahim ordförande för Islamiska Shia samfunden i Sverige och biståndsarbetaren Kristin Olson.

Programmet fokuserade på ”människovärdet ur ett religiöst perspektiv” och leddes av SR:s programledare Antonio de la Cruz.

Den homosexuella biskopen Eva Brunne har varit en av de drivande krafterna i Svenska kyrkans omstöpning bort från traditionella värden. I programmet diskuterar hon människovärdet och hur religionerna förhåller sig till det, och om alla människor är lika mycket värda.

– Demokrati och människovärde hänger ihop, och jag tänker att demokrati mår väldigt bra av mångfald, för då måste vi alla fundera på vilka människor är vi och vilka är de vi lever tillsammans med. Vi har faktiskt samma värde allihopa, även om vi inte pratar samma språk, ber till Gud på samma sätt eller ser likadana ut. Vi ska leva i ett land tillsammans, säger Eva Brunne i SR-programmet.

– Jag har ibland mer gemensamt med muslimer, de jag träffar, än med högerkristna, fortsätter hon.

Hon tillägger också att ytterligheter finns i alla religioner, och nämner då de kristna så kallade korstågen. Hon menar samtidigt att terrorister tillhör en ”liten, liten minoritet” av alla muslimer och att hon inte vill bli sammankopplad med ”högerkristna”.

I samma program betonade religionshistorikern Dan Korn att det inte finns något sådant som ”alla människors lika värde” i FN-stadgan.

– Det rör sig om en svensk/norsk felöversättning, säger han.

Den ursprungliga lydelsen (equal in dignity) talar istället om lika värdighet vilket får en helt annan innebörd, något som Nya Dagbladet belyst i en analysartikel.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!