DO anmäls för hen-krav i skolan

publicerad 5 mars 2022
- av Jan Sundstedt

Diskrimineringsombudsmannen slog nyligen fast att svenska lärare kan tvingas att kalla sina elever för ”hen”. Nu JO-anmäls DO av Academic Rights Watch som menar att hen-kravet strider mot grundlagen.

Det var i februari som DO beslutade att en skola skulle betala 150 000 kronor i diskrimineringsersättning efter att en kristen lärare vägrat att kalla ett barn för ”hen” – trots påtryckningar från barnets föräldrar.

DO hävdade att läraren ägnade sig åt en ”allvarlig form av trakasserier” genom att inte använda ”rätt” pronomen och att rektorn borde ha ingripit och tvingat läraren att kalla eleven för ”hen”.

Academic Rights Watch (ARW) som arbetar för akademisk frihet och åsiktsmångfald inom akademin i Sverige har nu anmält DO till Justitieombudsmannen (JO), rapporterar Fria Tider. Organisationen menar att det statliga hen-kravet strider mot grundlagen som förbjuder staten att tvinga någon att delta i politiska eller religiösa meningsyttringar.

Man pekar vidare på att JO tidigare riktat kritik mot skolor som tvingat sina elever att manifestera med pride-flaggor eller pressat eleverna att delta i demonstrationer för klimatet. ARW noterar också att forskare menar att ”hen” är ett politiskt laddat ord som framför allt använts i vänsterfeministiska sammanhang.

Slutsatsen blir att ett från det allmänna utgående krav på användande av ‘hen’ i den här relevanta betydelsen innebär ett statligt tvång att delta i en politisk meningsyttring till förmån för en omstridd politik vars syfte delvis är att ifrågasätta uppdelningen av kön i man och kvinna. Då en sådan könsuppdelning är fundamental i vissa religiösa sammanhang innebär ett dylikt krav även en påtvingad meningsyttring i förhållande till vissa religiösa uppfattningar, vilket fallet med läraren illustrerar”, skriver organisationen.

Eftersom beslutet har en prejudicerande effekt och på grund av att DO:s ställning kan antas påverka opinionsläget i en politisk och religiös fråga har ARW föreslagit att utredningen av anmälan får hög prioritet”, skriver man avslutningsvis.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!