Nötter kan förbättra mäns fertilitet

publicerad 29 november 2023
- av Sofie Persson
60 gram nötter om dagen kan öka spermiernas kvalitet hos män.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Daglig konsumtion av nötter kan förbättra mäns fertilitet, visar studier. Endast två portioner om 30 gram per dag räcker för att märkbart kunna främja spermiernas vitalitet, rörlighet och morfologi.

I en meta-analys har forskare från Monash University i Australien tittat på data från tidigare studier för att undersöka hur nötter kan påverka fertilitet hos män och kvinnor. Forskarna genomförde en omfattande sökning i fyra vetenskapliga databaser för att samla relevant litteratur om nötters inverkan på fertilitet.

För att säkerställa studiens kvalitet och relevans, tillämpades strikta inklusionskriterier som innefattade studier med män och kvinnor i reproduktiv ålder (18-49 år) och som pågick i minst tre månader. Tidsperioden valdes med hänsyn till den reguljära mognadscykeln för spermier, vilken tar 76 dagar.

Slutligen inkluderades fyra publikationer i den slutliga analysen, vilka sammanlagt omfattade 646 män och 229 kvinnor. Denna rigorösa process och de höga standarder som användes för att värdera studiernas trovärdighet understryker forskningens noggrannhet och pålitlighet, skriver News Medical.

Infertilitet är ett globalt problem som idag drabbar ungefär åtta till tolv procent av alla reproduktiva människor i åldrarna 18 till 49 år. Det ökar särskilt i underutvecklade- och utvecklingsländer där ungefär ett av fyra par har svårt att bli gravida.

Trots forskning har omkring 10 till 15 procent infertila inte någon underliggande diagnos för vad som orsakar problematiken.

Två portioner nötter om dagen

Forskarna kunde i två av studierna se att en konsumtion av minst 60 gram nötter om dagen ökade spermiernas kvalitet hos män. Nötter som ingick i dieterna var bland annat pistagenötter, jordnötter, hasselnötter och cashewnötter som visades bidra till spermiernas vitalitet, rörlighet och morfologi, vilket är avgörande för att bedöma spermiers hälsa och fertilitetspotential.

Vår meta-analys visar att inkludering av minst två portioner nötter dagligen som en del av en västerländsk kost hos friska män förbättrar spermaparametrar“, skriver forskarna i analysen, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Advances in Nutrition.

Studien lyfter även fram Medelhavsdieten som en viktig faktor angående fertilitet. Medelhavsdieten, som kännetecknas av högt intag av fisk, frukt, grönsaker och olivolja, har tidigare studier associerat med förbättrade fertilitetsresultat. För kvinnor har denna kost visats öka antalet tillgängliga embryon och förbättra befruktningsgraden hos tidigare infertila kvinnor. För män har dieten kopplats till förbättrade spermakoncentrationer och rörlighet, samt ökat spermieantal.

Denna information, menar forskarna, är särskilt relevant i jämförelse med västerländsk kost, som ofta är rik på bearbetade livsmedel och mättade fetter och har associerats med negativa effekter på bland annat den reproduktiva hälsan. Medelhavsdietens näringsrika sammansättning framhävs därför som ett hälsosamt kostalternativ för att förbättra både manlig och kvinnlig fertilitet.

Forskarna kunde dock inte se några tydliga bevis för att ett ökat intag av nötter kunde bidra till att förbättra kvinnors fertilitet, men resultaten pekar mot att det behövs mer forskning inom ämnet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!