Minskad tid på sociala medier ökar välmåendet

publicerad 28 januari 2024
- av Sofie Persson
De som begränsade sin skärmtid blev mer fokuserade på andra saker.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Reducerar man sin tid på sociala medier kan det också innebära minskad stress och nedstämdhet, visar en svensk studie. Det kan även leda till förbättrad självkänsla.

I studien, som utförts av forskare på Lunds universitet, ville man titta på effekterna av att begränsa användningen av sociala medier per dag och även se om en mer passiv användning, det vill säga att ta del av innehåll men inte lägga upp själv, hade någon påverkan.

170 unga vuxna mellan 18 och 29 år, varav alla tillbringade omkring två timmar dagligen på sociala medier, deltog i studien. De delades in i tre grupper: en grupp begränsade sin användning till 30 minuter per dag, den andra deltog enbart passivt, medan en kontrollgrupp använde sociala medier som vanligt. Före och efter studien fick deltagarna uppge hur de mådde inom olika aspekter av psykisk hälsa och ohälsa. Studien pågick under tre veckor.

Både deltagarna med begränsad tid på sociala medier och de passiva användarna upplevde att de blev mer fokuserade och koncentrerade på andra saker i vardagen, jämfört med kontrollgruppen. De som begränsade sin tid uppgav minskade nivåer av nedstämdhet och stress samt att de upplevde bättre självkänsla. De passiva användarna upplevde dock ingen sådan skillnad.

Barn – särskilt känsliga

En möjlig tolkning är att detta beror på att vi blir mindre upptagna av att följa vilka reaktioner våra inlägg på sociala medier fått från andra användare, men att de negativa effekter som kommer ur exempelvis sociala jämförelser kvarstår, säger Martin Wolgast till forskning.se.

Tidigare studier kring sociala medier har visat att frekvent användning kan påverka barns hjärnor, där barnen exempelvis blev känsligare för social återkoppling. Forskarna kunde dock inte i nuläget avgöra om det var bra eller dåligt. Det finns även studier som pekar mot att minskad tid på sociala medier kan förbättra synen på sig själv och även öka välmåendet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!