Mindre tid på sociala medier kan öka välmåendet

publicerad 25 juli 2023
- av Sofie Persson

I en ny studie påvisar forskare ett samband mellan minskat användande av sociala medier och ökat välmående. Även beroendet av sociala medier hos vissa av deltagarna i studien minskade markant.

Tidigare studier har visat att sociala medier kan påverka hälsan negativt. Exempelvis kan så kallat ”passivt skrollande” öka risken för depression och känslor av ensamhet, enligt en brittisk studie. En annan studie har visat att minskat användande av sociala medier förbättrar skolungdomars självbild, något som Nya Dagbladet tidigare rapporterat om.

I en ny studie, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Technology in Behavioral Science, ville forskare titta mer på hur hälsan påverkas när man minskar användandet av sociala medier. 50 studenter mellan 18 och 30 år från sex olika brittiska universitet rekryterades till studien, där kraven var att man skulle använda antingen Facebook, Snapchat, Instagram eller Twitter. Ett annat krav var också att man skulle kunna spela in skärmtiden på något vis.

Studenterna delades in i tre olika grupper där en grupp inte minskade sin tid på sociala medier alls, den andra skulle minska användandet med femton minuter och den tredje skulle både minska tiden med femton minuter varje dag och dessutom ersätta den med en aktivitet, som exempelvis läsning eller träning. Samtidigt genomförde deltagarna utvärderingar som mätte deras användning av sociala medier och livskvalitetsfaktorer som ensamhet, hälsa, sömnkvalitet, ångest och depression både före och efter studien. Studien pågick i tre månader.

Forskarna upptäckte att gruppen som enbart skulle minska sin tid på sociala medier gjorde det mer än vad som efterfrågades i studien och uppgav i större grad att man minskat sitt beroende av sociala medier, jämfört med de andra två grupperna. Varken gruppen som inte ändrade något alls eller den som skulle ersätta tiden med en aktivitet visade några minskningar av beroendebeteende. Psykologiprofessorn Phil Reed menar att det kan ha sina fördelar att inte tala om för människor hur de ska använda sin tid, utan istället tillhandahålla fakta och låta individerna själva hantera vad de ska göra när de drar ner på användandet.

De kan tycka illa om det. Ge dem istället fakta och låt dem hantera hur de gör sin minskning, snarare än att säga åt dem att göra något mer användbart – det kanske inte är effektivt, säger Reed.

Vidare visade den mellersta gruppen större förbättringar inom andra områden jämfört med de andra grupperna där allmän hälsa, immunförsvar, ensamhet och depression upplevdes vara bättre efter studiens slut. Reed menar att studien går i linje med tidigare studier inom ämnet, det vill säga att ett minskat användande av sociala medier kan förbättra ens välmående.

Dessa data visar att när människor minskar sin användning av sociala medier kan deras liv förbättras på många sätt – inklusive fördelar för deras fysiska hälsa och psykologiska välbefinnande, säger han.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!