Minskad tid på sociala medier förbättrar synen på sig själv

publicerad 28 februari 2023
- av Sofie Persson

En ny studie visar att en minskning av närvaro på sociala medier med 50 procent förbättrade synen unga hade på sig själva. Studiens författare för fram att det kan vara en effektiv metod för att bland annat förbättra kroppsuppfattningen hos unga.

Ett flertal studier kring sociala medier har visat dess negativa påverkan på hälsan generellt. Exempelvis visade en studie från förra året att plattformen Instagram, som ägs av Meta, kan späda på och utveckla narcissism hos människor. Speciellt barn och unga är känsliga för de negativa aspekterna till vilka bland annat hör att man kan få en skev syn på hälsa och hur man ska behandla sin kropp. Nyligen kom även forskare fram till att frekvent användning av sociala medier förändrar hjärnutvecklingen hos tonåringar.

I en ny kanadensisk studie, som publicerats i Psychology of Popular Media, använde man sig av 220 studenter i åldrarna 17 till 25 år som använde sig av sociala medier varje dag i minst två timmar. Studenterna fick sedan svara på olika påståenden angående sina utseenden och vikt. Studieförfattarna beräknade att unga generellt tillbringar omkring sex till åtta timmar framför skärmar och en hel del av den tiden på sociala medier.

På sociala medier finns mängder med bilder och videor på till synes vackra personer, kändisar men också personer i sin närhet som man tenderar att jämföra sig med.

Särskilt om du känner dig sårbar och inte tycker så bra om dig själv, kommer du bara att må allt sämre och sämre när du ser alla dessa människor som i dina ögon är vackrare än dig, menar medförfattaren och professorn Chris Davis.

Under första veckan fick deltagarna använda sociala medier som vanligt samtidigt som ett program mätte deras närvaro på skärmen. Under andra veckan bad man hälften av deltagarna att dra ner sitt användande och den andra hälften att inte göra det. De som ombads dra ner på sitt användande tillbringade sedan i genomsnitt 78 minuter per dag på sociala medier, den andra gruppen låg på cirka 188 minuter per dag. Efter tre veckor kunde man se att de som fyllt i inte gillade sina utseenden och/eller sina kroppar, medan när de reducerade sin närvaro på sociala medier fick en förbättrad självbild. I jämförelse hade den andra gruppen, som inte reducerat sin användning, ingen skillnad i sin syn på sina utseenden, eller kroppar. Det var ingen skillnad mellan kvinnor och män.

Tidigare studier har visat att hög användning av sociala medier är associerat med en dålig självbild, men man har inte undersökt närmare om det beror på att personer som mår sämre generellt tillbringar mer tid bakom skärmen eller om sociala medier bidrar till sämre självbild.

I denna studie kan man dock tydligt se att sociala medier i sig bidrar till en dålig självbild och att minska sin användning med omkring 50 procent kan hjälpa till att se sig själv mer fördelaktigt. Studien föreslår att det kan vara en effektiv metod för att förbättra kroppsuppfattningen hos unga.

Davis föreslår att man bestämmer max en timme om dagen där man använder sociala medier och sedan lägger ifrån sig sin mobil.

Det finns inget bättre än att umgås ansikte mot ansikte, att gå ut och göra något tillsammans med sina vänner för att verkligen stärka banden, säger han.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!