Utrikes

"Så bör sociala media reformeras"

Krönikor Dan Ahlmark tar upp konkreta myndighetsåtgärder och lagändringar som bör komma till för att stärka medborgerliga fri- och rättigheter på sociala medier.


Steget efter


Foto: Max Pixel

Allvarligt att hota i sociala medier

Inrikes Polisen förtydligar vad man får skriva och inte skriva på sociala medier och vilka konsekvenser hot via sociala medier kan få.