Utrikes

Foto: @GwynethJones -The Daring Librarian/CC BY-NC-SA 2.0

USA vill bannlysta TikTok

IT/Övervakning Företaget bakom den populära appen anklagas för att spara och skicka vidare personlig information till det kinesiska kommunistpartiet.


Steget efter


"Så bör sociala media reformeras"

Krönikor Dan Ahlmark tar upp konkreta myndighetsåtgärder och lagändringar som bör komma till för att stärka medborgerliga fri- och rättigheter på sociala medier.


Foto: Max Pixel

Allvarligt att hota i sociala medier

Inrikes Polisen förtydligar vad man får skriva och inte skriva på sociala medier och vilka konsekvenser hot via sociala medier kan få.