sociala medier


Foto: @GwynethJones -The Daring Librarian/CC BY-NC-SA 2.0

USA vill bannlysta TikTok

IT/ÖvervakningFöretaget bakom den populära appen anklagas för att spara och skicka vidare personlig information till det kinesiska kommunistpartiet.

Så bör sociala media reformeras

KrönikorDan Ahlmark tar upp konkreta myndighetsåtgärder och lagändringar som bör komma till för att stärka medborgerliga fri- och rättigheter på sociala medier.


Foto: Max Pixel

Allvarligt att hota i sociala medier

InrikesPolisen förtydligar vad man får skriva och inte skriva på sociala medier och vilka konsekvenser hot via sociala medier kan få.