NyD Debatt

”Vår frihet står i vägen för deras makt”

Det kommer alltid finnas influensa eller andra virus i omlopp som myndigheterna kan skylla på för att stärka sin maktposition. Påståendet att den rådande coronarepressionen skulle vara något tillfälligt är av allt att döma ett bedrägeri och mycket tyder istället på att folket nu själv måste slå sig fritt. Det skriver Henrik Olsson i sin debattartikel.

publicerad 17 februari 2021
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Den 11 mars 2020 deklarerade Världshälsoorganisationen (WHO) att det virus som fanns i omlopp utgjorde en pandemi. I samband med svininfluensan 2009 ändrade WHO definitionen av ordet ”pandemi”. Kravet på dödlighet togs bort i formuleringen. Vad som tidigare kallats pandemi kan därmed inte jämföras med denna.

I Sverige infördes vid midnatt natten mot torsdagen den 12 mars ett stopp för sammankomster med mer är 500 personer. Det skedde på initiativ av folkhälsomyndigheten och motiverades med att en person skall ha dött av corona. Det verkar gått väldigt snabbt att få till det här beslutet.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) menade att: ”Förbudet gäller tills vidare tills annat besked meddelas. Det gäller över hela Sverige.” Han sade även att: ”Det här är ingen allmän rekommendation utan ett skarpt beslut.” Den som gick emot beslutet skulle riskera böter eller fängelse i upp till sex månader.

Social reglering av samhället

Fredagen den 27 mars kom beslut från regeringen att ytterligare begränsa sammankomster. Från och med söndagen den 29 mars fick sammankomster ha max 50 personer deltagare. Nationellt besöksförbud på äldreboenden infördes den 1 april.

Sedan tog det ända fram till mitten av november innan regeringen föreslog att sammankomster skulle begränsas ytterligare. Den 20 november kom förbud för alkoholförsäljning efter klockan 22. Det skulle gälla till slutet av februari 2021.

Från den 24 november meddelades att bara åtta personer får ”delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.” Ett undantag som funnits tidigare för serveringsställen togs bort. Detta sade man skulle gälla i fyra veckor framåt. Nu är det över 2 månader sedan så man kan tänka sig att även detta kommer gälla tills vidare. Trängsel på restauranger, caféer och baren skulle förbjudas. Begravningar får hållas med max 20 personer.

Sedan 24 december får ingen alkoholförsäljning ske efter klockan 20. Från den 24 december får bara 4 personer sitta vid ett bord på restauranger. Regeringen uppmanar regioner och kommuner att ”hålla verksamheter som inte är nödvändiga stängda”. Detta kan förklara varför till exempel många bibliotek hålls stängda.

Den 8 januari sade riksdagen ja till ”pandemilagen” som föreslagits av regeringen. Denna påstås vara tillfällig och gälla fram till sista september 2021. Med hjälp av denna kan man besluta om regler inom fler verksamheter än tidigare. Även människors användande av allmän plats kan begränsas. Det kan handla om ”badplatser, stadsparker eller liknande.”

Till den 1 juni i år planeras ett digitalt vaccinationsintyg finnas tillgängligt. Detta kan krävas vid inresa till vissa länder eller vid kultur- och idrottsarrangemang. Alltså kan ett intyg behövas för att bevista sammankomster i framtiden när dessa kan tänkas tillåtas igen.

Från och med den 6 februari kräver Sverige att utländska medborgare kan uppvisa negativt covid-19 test för att få resa in i Sverige.

Falska förespeglingar

Vad vi ser är en radikal samhällsomvälvning där det fysiska sociala livet stryps. I början spreds budskap som: ”Håll ut, det går över.” Dessa syns inte till längre.

Det kommer alltid finnas influensa eller andra virus i omlopp som myndigheterna kan skylla på för att begränsa vår frihet. Jag är rädd för att rådande lagar och restriktioner kommer bli permanenta. Åtminstone för dem som inte låter vaccinera sig.

Jag hoppas förstås att jag har helt fel. Men även om alla åtgärder skulle dras in imorgon anser jag att de varit skadliga och onödiga. Jag tror inte att syftet med dem har varit att rädda liv. Snarare har åtgärderna förstört för mångas liv helt i onödan.

Varför är våra makthavare är så angelägna om att vi vaccinera oss emot ett virus som verkar vara ofarligt för de allra flesta? Oavsett hur friska vi är eller om vi redan varit sjuka med viruset så vill de att vi ska ta sprutan.

Deras vaccinationsiver kan bero på att det ska ligga till grund för ett digitalt vaccinationsintyg. En form av medicinsk legitimation. I så fall kan det tänkas att detta är något som varit planerat sedan tidigare.

Många äldre tar redan influensavaccin varje år. Denna tradition verkar man vilja utöka till att omfatta hela befolkningen. Förmodligen kommer intyget som våra myndigheter utfärdar behöva uppdateras regelbundet. Det blir som en slags prenumeration.

Jag tror inte att de styrande bryr sig så mycket om vår hälsa egentligen. Tänk om förhållandena är omvända? Tänk om befolkningen skrämts upp för att möjliggöra dessa omfattande samhällsförändringar?

Kontroll och makt

Media och politiker skyller ”rådande omständigheter” på ett virus när det egentligen är korrumperade globalister som har orsakat detta. Om deras åtgärder inte beror på ett virus finns det väl heller ingen anledning att tro att de kommer låta saker och ting bli som det var innan?

Makthavarna begränsar vår frihet. För dem är kontroll det viktigaste för att säkerställa deras makt. Häri ligger en intressekonflikt. Befolkningens frihet är ett hot mot deras makt.

Fysiska sammankomster är nödvändiga för mänsklig gemenskap. De styrande förstår nog även att dessa är nödvändiga för att kunna genomföra en verklig samhällsförändring. Det fysiska rummet är det forum som de har minst kontroll över.

Viruset är inte det värsta hotet. Det är något som utnyttjas emot oss. Den som borde skrämma oss mest är kontrollsamhället, konformiteten och hjärntvätten. Det sprider sig med hjälp av social ingenjörskonst.

Deras restriktioner är möjliga på grund av ett statligt sanktionerat samhälleligt grupptryck. Det grundar sig i en godtrogen befolkning med sjukdomsfobi. En annars rationell rädsla som finns hos de flesta människor i skiftande uträckning. Nu sanktioneras den från högsta ort och sprids via massmedia.

Total konformitet

Jag tror att enda chansen att detta skall gå över är att tillräckligt många går emot deras direktiv. Om alla skulle följa dem kommer de bli allt värre och permanenta. Vi kan se skräckexempel på detta i andra länder.

Att ta deras vaccin är att godkänna förtryckande åtgärder emot oss. Att bära mask är att signalera lydnad inför dem som försöker kuva befolkningen och begränsa dess livskraft.

Genom historien har människor vant sig vid varje form av förtryck. Förhållandena som råder idag med teknologi- och kommunikationssamhället är dock en helt ny och unik situation. De som styr informationen säkerställer makten genom att likrikta den. Befolkningen röstar efter flödet i sociala medier, på TV, i kvällsposten eller radion.

Agenterna för status quo censurerar och styr vår verklighetsbild. De har möjlighet att säkerställa en så omfattande konformitet att den aldrig tidigare skådats.

Frihetens pris

Befolkningens förhållningssätt till förtrycket från dem som styr staten har blivit det av den misshandlade kvinnan. Hon tror att det är för hennes eget bästa som mannen trycker ner henne. Hon tror att han gör det för hennes säkerhet. För att han bryr sig så mycket.

Hon kommer aldrig ifrån förhållandet utan att göra motstånd. Precis som i alla andra maktförhållanden måste man slå sig fri. Alternativet är att förbli kuvad. Då tvingas man ständigt leva med risken att bli illa behandlat. Den som blir utsatt för övergrepp tillräckligt länge kan till och med lära sig att uppskatta det.

De styrande vill att vi ska hålla oss lugna och vara passiva. De försöker vänja oss vid de rådande förhållandena. Snart slutar människorna kanske att bry sig. Snart har de glömt bort hur det var förut.

Vi har aldrig fått vår frihet gratis. Den har aldrig bara givits till oss. Den har inte kommit då vi stillasittande väntat på dem. Det är något vi har varit tvungna att tillkämpa oss. Allting vi har vi varit tvungna att kämpa för. På samma sätt kommer friheten tas ifrån oss om vi inte gör något för att behålla den. Kanske har det aldrig varit så angeläget att göra det som nu.

 

Henrik Olsson

 

Källa: Krisinformation.se

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!