Fler psykiskt sjuka missbrukare dog under covid i Norge

Coronapolitikens skadeverkningar

publicerad 5 januari 2024
- av Sofie Persson
Nedstängningarna under covid drabbade de svagaste grupperna mycket hårt.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Ny forskning visar att dödligheten bland personer med allvarligt missbruk och psykiska sjukdomar ökade betydligt under coronakrisen i Norge. Dödligheten berodde dock inte på själva viruset – istället tror forskare att bland annat nedstängningarna kan ha bidragit till den ökade dödligheten.

Forskning från Sjukhuset Innlandet visar att så kallade ROP-personer, som har en kombination av psykisk ohälsa och missbruk, hade högre dödlighet under coronatiden. Data från MSIS, som övervakar smittsamma sjukdomar, visar att denna ökning inte var relaterad till covid-19.

Smittan var faktiskt lägst i ROP-gruppen jämfört med de andra grupperna. Endast 5 procent i denna grupp smittades av corona under perioden mars 2020 till december 2021. Ökningen i dödligheten i denna grupp kan därför inte förklaras med coronasmitta, säger forskaren Marja Leonhardt till forskning.no.

Den låga smittan men ökade dödligheten skulle kunna förklaras med att en del undvek att söka vård på grund av bristande tillgång till hälsovårdstjänster, eller att flertalet dagliga verksamheter stängdes ner under restriktionerna. En annan förklaring skulle också kunna vara att hälsovården digitaliserades till stor del och att åtskilliga ROP-personer inte hade tillgång till nödvändig teknisk utrustning.

Många personer med allvarlig ROP-sjukdom behärskar inte datorer och smartphones. Eller de har inte resurser för att skaffa sig det. Det är därför osannolikt att denna grupp aktivt använde sig av ett digitalt hälsoerbjudande, säger Leonhardt.

Minskat stöd

En annan möjlig förklaring menar man skulle kunna vara nedstängningen av samhället, vilket ledde till minskad social interaktion och stöd för dessa personer.

Ytterligare en möjlig förklaring till den ökade dödligheten är nedstängningen och reduktionen av många lågtröskel-erbjudanden. Denna förändring ledde till mindre vägledning och sociala arenor för ROP-gruppen.

Social exkludering bidrar till att förvärra psykiska hälsoproblem. Personer med allvarlig ROP är redan marginaliserade. Vi vet att ensamhet och isolering är kopplade till ökad risk för död, säger Leonhardt.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!