Forskare: Covid-19 kom troligen från labb

Coronavirusets spridning

publicerad 21 mars 2024
- av Sofie Persson
Wuhan Institute of Virology forskade på coronavirus strax innan covid-19 bröt ut.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Covid-19 kommer mest troligt från Wuhan-laboratoriet, menar forskare vid University of New South Wales. Deras studie visar att det är mer sannolikt att viruset har ett “onaturligt” ursprung än ett “naturligt” sådant.

Ursprunget till sjukdomen är ännu inte fastställt, utan något som Världshälsoorganisationen WHO i nuläget arbetar med att fastställa. I början av coronakrisen var teorin om att fladdermöss smittat människor på marknaden i Wuhan den som ansågs som mest sannolik, men snart kom också den så kallade “labbteorin”, det vill säga att viruset skapats och sedan spridits från ett laboratorium. I Wuhan, inte långt från matmarknaden, forskar man kring just coronavirus. Från början ansågs labbteorin som en konspirationsteori utan grund. Förra året gick dock det amerikanska energidepartementet ut med att en labbläcka är den mest sannolika förklaringen till covid-19, och fick stöd av flera myndigheter i sin bedömning.

Nu har forskare, i ett försök att ta reda på varifrån viruset kommit, gjort analyser med hjälp av ett etablerat riskanalysverktyg som kallas Grunow-Finke-bedömningen. I studien, som publicerats i Risk Analysis, kommer man fram till att det är mer sannolikt att viruset har ett “onaturligt” ursprung än ett “naturligt”, det vill säga att det mest troligt kom från ett laboratorium och inte ett djur. Bland annat pekar man på att forskare vid Wuhan Institute of Virology (WIV) genomfört experiment med coronavirus i fladdermöss ända sedan 2010.

Ett av de fladdermusvirus som studeras vid WIV delar en 96,1-procentig homologi [matchning] med SARS-CoV-2, något som avslöjades först efter att pandemin började, säger Dr Xin Chen, forskare vid University of New South Wales, enligt Metro UK.

Ingen djurvärd funnen

Vidare påpekar man att laboratoriet låg nära Huanan Seafood Wholesale Market i Wuhan, som några av de allra första fallen kopplats till. Precis innan utbrottet höll laboratoriet också på med en flytt där man flyttade till en plats endast 280 meter från marknaden.

En flytt kan ha ökat risken för en laboratorieolycka, säger Chen.

Vidare pekar man mot att åtskilliga av de första smittade faktiskt inte besökt marknaden överhuvudtaget, vilket man menar tyder på att marknaden snarare var en källa till att utbrottet förstärktes, snarare än själva ursprunget till att människor drabbades av viruset.

Det är också värt att notera att bevis för en mellanliggande djurvärd – som är nödvändig för denna teori – saknas, säger forskaren.

Militär kontroll

I september lämnades kontrollen av laboratoriet över till militären och man anlitade en entreprenör för att renovera ventilationssystemet inom anläggningen. Samtidigt tog man bort en stor virusdatabas med cirka 20 000 exemplar från fladdermöss och möss som tidigare varit tillgänglig för allmänheten, förklarar Dr Abrar Chughtai, epidemiolog vid University of New South Wales. När WHO började undersöka ursprunget till viruset under 2021 fick man heller inte tillgång till all begärd information, som bland annat laboratorieregister.

Det är oklart om databasen innehöll sekvenser som skulle kunna vara relevanta för ursprunget till SARS-CoV-2 och om något försök gjordes att dölja det, säger Chughtai.

Forskarna medger att deras riskanalys inte helt kan bevisa att covid-19 kom från laboratoriet, men menar att man heller inte kan avfärda de riskfaktorer som tas upp i studien.

Det faktum att den första gruppen av fall befann sig i närheten av ett världsledande coronaviruslaboratorium, som är känt för att experimentera med SARS-liknande virus, samt ett andra laboratorium som också arbetade med coronavirus, pekar på ett onaturligt ursprung, säger Chen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!