Västra Australien

Massdemonstrationer i Australien

UtrikesAnledning till detta är Western Australias regerings beslut om att gillra fällor med avsikt att döda hajar längre än tre meter i ett försök att reducera antal hajattacker.