Världen idag

Foto: Red Cross International/CC BY-NC-ND 2.0

”Det är inte bibliskt försvarbart”

InrikesMassinvandringen har förstört vår möjlighet att kunna hjälpa, skriver teologistudenten Johannes Enarson i Världen Idag.