Fler får administrera vaccin i Finland

publicerad 8 januari 2024
- av Sofie Persson
Syftet med förändringen är att "man snabbare och smidigare ska kunna få vacciner".

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Finland planerar att utöka rätten att administrera vaccinationer till att inkludera bland annat tandläkare och apotekspersonal. Denna åtgärd sägs syfta till att effektivisera vaccinationsprocessen i landet för framtida behov.

I Finland ges vaccinationer för närvarande endast av läkare eller av sjuksköterskor, hälsovårdare och barnmorskor som genomgått vaccinationsutbildning. Regeringen föreslår nu att utvidga denna rättighet till att inkludera tandläkare, provisorer (sv. apotekare), farmaceuter, närvårdare, laboratorieskötare och primärskötare. I framtiden kommer det inte längre att krävas att dessa yrkesgrupper genomgår den särskilda vaccinationsutbildning som annars är obligatorisk efter examen.

Bristsituationen på arbetskraft inom hälso- och sjukvården i Finland, som påverkar vaccinationsgraden, ligger bakom denna förändring. Syftet är att effektivisera framförallt covid-19- och influensavaccinationer.

Vårt syfte med ändringen är att man snabbare och smidigare ska kunna få vacciner. Likaså vill vi avhjälpa bristen på arbetskraft. Ändringen är också ett sätt att förbereda oss för kommande epidemier, säger ministern för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen i ett pressmeddelande.

De nya yrkesgrupperna kommer dock inte att ha rätt att vaccinera barn, eftersom det krävs specialkompetens för att vaccinera minderåriga. Detta gäller även för covidvaccinationer.

En särskild tilläggsutbildning, under ledning av ansvarig läkare, kommer att införas för dessa yrkesgrupper för att förbereda dem för framtida vaccinationsuppgifter.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!