Transportstyrelsen
Veckans teckningDubbel trängselskatt för bilister

InrikesFlera bilister i Göteborg har fått dubbel trängselskatt på den senaste fakturan. Transportstyrelsen har av misstag råkat debitera dubbelt på alla trängselskattepassagerna.