Inrikes

Steget efter


Här vägrar Expressen-journalisten debattera på lika villkor

Inrikes Under dagen skickade tidningen Expressen ut journalister för att försöka avslöja Granskning Sverige-profilen Erik Johansson. Men väl hemma hos pseudonymen Erik som arbetat anonymt får de istället mothugg och vill inte debattera på lika villkor.


Foto: Cornelia Nordström/Bonnier

JK inleder förundersökning mot Expressen

Inrikes Finner att tystnadsplikten har åsidosatts. Fattade under tisdagen beslut om att inleda en förundersökning mot Expressens ansvarige utgivare och chefredaktör Thomas Mattsson.