LO-fackets strejk påverkar Aftonbladets konkurrenter

publicerad 10 maj 2016
”LO-borgen” i Stockholm

Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, GS, hotar att genomföra en strejk mot ett Bonnierägt tryckeri. Detta får Expressens chefredaktör Thomas Mattsson att reagera, bland annat eftersom GS är ett medlemsförbund till LO, som är starkt anknutet till konkurrenten Aftonbladet.

Det pågår en konflikt mellan arbetsgivarorganisationen Almega och facket GS. Detta kan komma att påverka flera Bonniertidningars utgivning eftersom tryckerier kan komma att omfattas av strejkerna.

Expressens chefredaktör tillika ansvarige utgivare Thomas Mattsson är upprörd över att facket påverkar…

 


Liknande artiklar: