Inrikes

Steget efter


Polisstation i Rinkeby öppnar hösten 2019

Inrikes Polismyndigheten och Familjebostäder AB har tillsammans efter en gemensam upphandling beslutat ge NCC AB uppdraget att ansvara för att bygga om det tidigare serviceboendet, fastigheten Kvarnberget 9, Rinkebyplan 2-8 till en polisstation.