60-tal nya övervakningskameror runt Stockholmsförorter

publicerad 10 juni 2017
Rinkeby, med Järvafältet i bakgrunden.

Polisen har sedan den 13 maj ett 60-tal kameror igång i Järva i nordvästra Stockholm. Syftet är att öka tryggheten och få bättre förutsättningar att lösa brott. Det ledde till omedelbara resultat i ett fall av grov misshandel och ett häleri i helgen.

Kamerorna är uppsatta på platser där många brott sker och syftet är att de ska både verka brottsförebyggande och hjälpa till att lösa brott. Tryggheten för både de som bor här och näringsidkare är viktig, säger Niclas Andersson, chef för lokalpolisområde Rinkeby.

Kamerorna sitter uppe på strategiska platser i Tensta, Rinkeby och Husby och ger bilder av god kvalitet. Platserna är valda utifrån att det där skett flera brott och otryggheten är stor.

Och sedan kamerorna startade i lördags morse har de redan gett resultat. En grov misshandel i Husby och ett häleri i Rinkeby har med hjälp av filmmaterial kunnat redas ut och bidragit till att två personer nu sitter anhållna. Därutöver kunde två misstänkta släppas efter att kamerabilderna visat att de inte begått brott. Dessutom uppdagades ett narkotikabrott i Rinkeby med en yngre person som var inblandad.

– Det är positivt att kamerorna redan gett resultat i ärenden där vi annars skulle kunna haft svårt att lösa brotten. Jag hoppas att de ska vara ett bra komplement till de övriga insatser vi jobbar med, säger Christoffer Bohman, biträdande chef i lokalpolisområde Rinkeby.

I arbetet med att sätta upp kameror i Järva har en farhåga varit att insatsen bara flyttar brottsligheten till andra platser. Det är något polisen är medvetna om:

– Dels har vi med det när vi planerar vår totala verksamhet och var vi ska verka. Att det kan krävas ökade insatser på andra platser. Dels vet vi bland annat genom forskning från Brottsförebyggande rådet att varje gång en brottslighet flyttar så minskar den samtidigt, säger Niclas Andersson.

Fakta/bakgrund
Polisen i lokalpolisområde Rinkeby har beslutat, med stöd av 11 § kameraövervakningslagen (2013:460)(KÖL), om kameraövervakning av Husby, Tensta och Rinkeby i Stockholms kommun.

Beslutet gäller från 2017-05-13 till och med det datum då den ansökan om tillstånd för kameraövervakning av de tre platserna som Polismyndigheten avser att lämna in till Länsstyrelsen har prövats, förutsatt att Polismyndigheten gör ansökan senast den 2017-06-09 och att förutsättningarna enligt 11 § KÖL för undantag från tillståndsplikten i övrigt är uppfyllda.

Om Polismyndigheten inte har ansökt om tillstånd för kameraövervakning den 2017-06-09, upphör beslutet att gälla det datumet. Om förutsättningarna för undantag från tillståndsplikten i övrigt upphör innan dess, upphör beslutet att gälla vid den tidpunkten.

 

 

Källa: polisen.se
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.