Fortsatt kamerabevakning i Rinkeby och Tensta

publicerad 11 november 2017

Polisen får nu tillstånd av Länsstyrelsen i Stockholms län att ha kvar de kameror som sattes upp i Järva-området i maj i år.

– Det är mycket positivt och en viktig beståndsdel i det arbete vi gör för ökad trygghet i Järva, säger Niclas Andersson, chef för lokalpolisområde Rinkeby.

55 kameror sattes upp i Järva i nordvästra Stockholm 13 maj i år. Syftet var att öka tryggheten och att få bättre förutsättningar att lösa brott. Kamerorna har hittills lett till att en rad brott kunnat lösas. Bland annat hade de avgörande betydelse då en person kunde gripas misstänkt för det mord som skedde den 5 oktober i år i Tensta.

Kameror på strategiska platser för ökad trygghet
Kamerorna sitter uppe på strategiska platser i Tensta, Rinkeby och Husby och ger bilder av god kvalitet. Platserna är valda utifrån att det där skett flera brott och otryggheten är stor.

– Vi har i flera fall sett att de varit till hjälp i arbetet med att lösa brott och min uppfattning är att de också har haft brottsförebyggande effekt. De har varit till hjälp i ärenden där vi annars skulle haft svårt att lösa brotten, säger Niclas Andersson.

Komplement till övrigt arbete
Förutom att brott har kunnat lösas med hjälp av kamerorna har dessutom också filmmaterial lett till att tidigare misstänkta kunnat släppas efter att kamerabilderna visat att de inte begått brott.

– Kamerorna är ett bra komplement till de övriga insatser vi gör i området. Tillsammans med till exempel våra områdespoliser och ett riktat arbete mot narkotikahandel ger de möjligheter till ökad trygghet i området – något som självklart är viktigt både för företagare och boende i området, säger Christoffer Bohman, biträdande chef i lokalpolisområde Rinkeby.

Oro för flyttad brottslighet har tagits med i planerandet
I arbetet med att sätta upp kameror i Järva har en farhåga varit att insatsen flyttar brottsligheten till andra platser. Det är något polisen är medvetna om:

– Vi har haft det med när vi planerat vår totala verksamhet och var vi ska verka. Vi vet också, bland annat genom forskning från Brottsförebyggande rådet att varje gång en brottslighet flyttar så minskar den samtidigt, säger Niclas Andersson.

Joakim Söderström, ansvarig för polisens kamerabevakning på nationell nivå, välkomnar beslutet från länsstyrelsen:

– Beslutet är en viktig milstolpe och något av ett paradigmskifte i synen på kamerabevakning i Sverige, ett beslut som med all sannolikhet blir prejudicerande. Särskilt glada är vi för att vi får möjlighet att ljuddetektera. Det innebär att polisen uppmärksammas vid till exempel skott eller skrik.

– Vi vet sedan tidigare att nio av tio medborgare är positiva till poliskameror på brottsutsatta platser. Länsstyrelsen beslut visar att myndighetssverige nu gemensamt tar nya steg för att bekämpa brottsligheten, säger Joakim Söderström.

 

Källa: polisen.se
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!