julfirande

Foto: Seppo Laine/CC BY 2.0

Jul – en uråldrig nordisk tradition

KulturTrots att det förkristna firandet avskaffades för snart ett millennium sedan lever tydliga spår av våra förfäders traditioner och seder kvar än idag.