EU ångrar försök att censurera den ”kränkande” julen – efter kritik

publicerad 8 december 2021
- av Redaktionen
Pietro Parolin, Vatikanstatens utrikesminister, Helena Dalli, EU-kommissionär för jämlikhet och Antonio Tajani, ledamot av Europaparlamentet.

Den trettiosidiga guiden om hur man använder ett mer könsneutralt och hbtq-vänligt språk i EU-kommissionen presenterades i oktober. Där föreslogs bland annat att man skulle ta bort användandet av ordet ”jul” samt flera andra uttryck som ansågs vara ”förolämpande”. Guiden fick dock inte det väntade mottagandet utan möttes istället av massiv kritik.

Bryssel har tvingats till en lätt pinsam u-sväng efter att man föreslagit ett förbud mot användandet av ordet ”jul” – då det kan uppfattas som ”kränkande”. I ett av EU-kommissionens interna dokument författat av kommissionären Helena Dalli – och på söndagen publicerat i italienska kvällstidningen II Giornale – listas vissa uttryck som uppges vara ’förolämpande’ eller ’inte tillräckligt inkluderande’ – och därför måste tas bort.

”Stigmatisering måste undvikas”


Annonser:


Det som ”jämlikhetskommissionären” Dalli här lanserar har beskrivits som en ”intern guide för inkluderande kommunikation”. I skrivelsen bannlyses ett antal språkliga uttryck som bedöms ”stigmatisera utifrån genus, sexuell identitet, etniskt ursprung eller kultur”. Här hävdas att det standardiserade användandet av ord betecknande kön i allmänhet – och manligt sådant i synnerhet – måste upphöra. ”Mina damer och herrar” ska till exempel ersättas med ”Kära kollegor”. Termer med en generaliserande könsbeteckning ska istället tilldelas en könsneutral sådan, i analogi med den i flera språk redan genomförda förändringen talesman – talesperson.

Det var sedan på tisdagen som kommissionen nödgades backa efter att dess guide för intern kommunikation anklagats, dels för att utgöra ett försök att avskaffa julen, dels för att strida mot sunt förnuft. Den trettiosidiga guiden över hur man kan använda ett mer könsneutralt och hbtq-vänligt språk i kommissionen presenterades av Dalli i slutet av oktober.

Detta interna dokument plockades alltså sedan upp av tabloiden Il Giornale – något som sedan publiceringen i söndags har orsakat en störtflod av hånfulla kommentarer på sociala medier, till exempel från en äldre tjänsteman i Vatikanstaten, ett antal högerpolitiker och en före detta EU-kommissionär.

Som ett resultat av detta såg sig kommissionären Dalli nödgad att ta tillbaka sitt förslag.

Dokumentet är del av en plan, sjösatt av kommissionens president Ursula von der Leyen, som syftar till att implementera en ”jämlikhetsunion” och säkerställa att ”var och en värderas och får erkännande i allt vårt material oavsett kön, rasligt eller etniskt ursprung, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell orientering”.

Västerländsk tradition ett hot

Den mest kontroversiella föreskriften i Dallis dokument har visat sig vara den att ”undvika att anta att alla är kristna”.

Alla firar inte kristna högtider, och alla firar dem inte på samma dagar”, står det i dokumentet, som råder personal att undvika meningar som ”Jultider kan medföra stress” för att istället använda till exempel ”Högtidsdagar kan medföra stress”.

De upprättade riktlinjerna har sedan i söndags kritiserats och hånats från olika håll. Vad kardinalen Pietro Parolin, Vatikanstatens utrikesminister, beträffar så är hans kritik i Vatican News något svävande, och det kan tolkas som att han riktar den mot den kristna traditionen i sig:

Vi vet naturligtvis att många bidrag har lämnats till Europas existens och identitet, men vi kan förvisso inte glömma att en av dess huvudbidrag, om inte själva huvudbidraget, har varit kristendomen själv”.

Skoningslös kritik från ”högerkanten”

Politiker i mainstreammedier, vanligtvis definierade som tillhörande ”högerkanten”, har uttryckt sig tydligare än kardinalen Parolin:

Europakommissionen tillkännager i ett internt dokument att man ser julfirandet som otillräckligt inkluderande”, skriver Giorgia Meloni, ledare för partiet Italiens Bröder på sin Facebooksida.

Hon fortsätter:

I en dyster ideologis namn vill man undertrycka ett folks kultur. Vår historia och vår identitet kan inte stängas ned, de måste respekteras”.

Matteo Salvini, ofta beskriven som ”den italienska yttersta högerns främsta röst”, kallade kommissionens föreskrifter för ”dårskap” och hånade vid ett senare tillfälle dess innehåll.

Maria, modern. Johannes, fadern. Länge leve den heliga julen … Jag hoppas att ingen kommer att kränkas i Europa”, skrev han på Twitter.

Även en tidigare Europakommissionär har anslutit sig till belackarna. Antonio Tajani, en nära allierad till den förre italienske premiärministern Silvio Berlusconi och Europaparlamentets före detta president, skrev nämligen på Twitter efter Dallis u-sväng: ”Länge leve det sunda förnuftets Europa”!

Även en nuvarande tjänsteman i Kommissionen, som vill vara anonym, tilldelar Dalli och hennes dokument en känga:

Kommissionären Dalli kompenserar sin totala avsaknad av vikt i kollegiet [bland kommissionärer] genom att ur sin hatt frambesvärja ”inkluderande föreskrifter” som nedmonterar de mest elementära regler … Vi håller på att bli galna. Med Dalli, upplever vi surrrealism”.

Europaparlamentet och Europarådet har båda utfärdat liknande rekommendationer till kommissionen, men de är mindre explicita i sina exempel än vad Dallis föreskrifter är.

Det var i januari 2018 som Europarådet utfärdade riktlinjer för att främja användandet av ”könsneutrala substantiv och pronomen som inte medför något antagande om huruvida det rör sig om en man eller kvinna som utför ett visst arbete eller innehar en viss roll”.

Inte bara i EU – även i Sovjetunionen

När det kommer till den mest kontroversiella föreskriften i Dallis dokument, den om att ”undvika att anta att alla är kristna” samt att ”avskaffa det kränkande begreppet jul”, kan konstateras att även inom ett annat globalistprojekt – nämligen Sovjetunionen – såg makten familjehögtiden jul som ett hot, vars firande man på rättslig väg sökte stävja – då man ansåg att den gav medborgarna ”fel fokus”. Det officiella julfirandet avskaffades i samband med oktoberrevolutionen 1917 och återupptogs först 1992 – och då i Ryssland.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.