Inrikes

Steget efter


Inrikes Nyligen lade regeringen ett förslag om en uppdaterad och moderniserad djurskyddslag till lagrådsmyndigheten.


Tusentals lämnar Miljöpartiet

Inrikes Under 2016 valde mer än 3 000 personer att säga upp sitt medlemskap i Miljöpartiet. Sedan 2014 har partiet förlorat nästan 7 000 av sina medlemmar.


Valberedningen vill peta Åsa Romson

Inrikes Miljöpartiets valberedning vill se biståndsminister Isabella Lövin som språkrör istället för Åsa Romson då missnöjet mot den senare har varit mycket stort inom partiet.