Regeringen lanserar ny djurskyddslag

publicerad 20 januari 2018

Nyligen lade regeringen ett förslag om en uppdaterad och moderniserad djurskyddslag till lagrådsmyndigheten.

Den nya lagen inleds med en ny bestämmelse som gör det tydligt att lagen syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd och respekt för djur”. Så skrev landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, på DN Debatt den 10 januari.

Riksdagsledamoten Jens Holm (V) skriver att lagstiftningen är “efterlängtad” men kritiserar i ett mejl nya utredningar:

“Visst tar regeringen vissa steg framåt men de viktigaste frågorna väljer de att fortsätta att utreda. Det gäller exempelvis pälsindustrin som dagligen bryter mot nuvarande lags krav om djurens rätt till ett naturligt beteende”.

Gällande just mink skriver Bucht och Lövin bland annat: “Flera utredningar /…/ har visat att hållningen av mink haft betydande problem avseende möjligheterna till naturligt beteende. Regeringen har därför beslutat att /…/ ge Jordbruksverket i uppdrag att utvärdera välfärden hos minkar inom pälsdjursproduktionen”.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!