Hylte

Hylte kommun satsar på solenergi

MiljöPriset för solcellpaneler har sjunkit och intresset växer både hos villaägare, företagare och kommunerna. Energisamordnare Mikael Eriksson i Hylte, Södra Halland, har gjort en förstudie av en solcell­spark på kommunens deponi som ska sluttäckas inom några år.