HaV
Mycket gifter kvar i Östersjön

MiljöDet finns fortfarande höga halter av gamla miljögifter på Östersjöns havsbotten. Detta enligt SGU, Sveriges geologiska undersökning, som har tagit prover långt ute till havs.


Sjögräs kan minska försurning i havet

MiljöVäxter som kelp absorbera koldioxid från haven och minska försurningen. Att odla sjögräs skulle kunna hjälpa till att minska effekterna av stigande koldioxidnivåer.Veckans teckning


Massdöd av ostron ska utredas

MiljöDet japanska jätteostronet är en främmande invasiv art som upptäcktes i svenska vatten 2007. I dag anses arten etablerad i Sverige, främst i Bohuslän men även i norra Halland. I mitten av september rapporterades dock massdöd av ostron på flera platser.


Vattenkraften kan miljöanpassas

MiljöFyra rapporter från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Forskare från tre universitet berättar om hur de anser att vattenkraften kan och bör miljöanpassas.