HaV säger ja till myggbekämpning

publicerad 5 maj 2016
Dalälven

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Kommunerna kring nedre Dalälven har i flera år använt det biologiska medlet VectoBac G för att bekämpa mygglarver. I år har de ansökt om att få sprida medlet från helikopter över drygt 11 600 hektar, varav 5 200 är skyddade som Natura 2000-område.

Även Forshaga kommun vill använda biologiska medel i myggbekämp­ningen i sommar. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en av de instanser som ålagts av regeringen att yttra sig i frågan.

– Vi tillstyrker ansökan, men ställer ett antal krav för att biologiska bekämpningsmedel ska få användas, säger Niklas Egriell, HaV.

Det handlar om komplexa ekosystem och många faktorer spelar in när det gäller översvämningsmygg, till exempel nederbörd, temperatur och översvämningsfrekvens. Den ökning av encelliga djur som observe­rats efter besprutningarna riskerar att skapa obalans i ekosystemet.

HaV anser inte metoden är en långsiktig lösning på problemen.

– Vi säger ja med vissa villkor eftersom bekämpningsmedlet riskerar att påverka ekosystemen negativt. Vi vill att besprutningen successivt fasas ut till förmån för alternativa bekämpningsmetoder som att försöka hålla landskapet så öppet som möjligt.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!