Miljö

Massdöd av ostron ska utredas

Det japanska jätteostronet är en främmande invasiv art som upptäcktes i svenska vatten 2007. I dag anses arten etablerad i Sverige, främst i Bohuslän men även i norra Halland. I mitten av september rapporterades dock massdöd av ostron på flera platser.

En vanlig orsak till sådan massdöd är ”ostronviruset” Herpesvirus-1, men enligt Havs och Vattenmyndigheten, HaV, har inga tecken på detta påträffats. Inte heller har det inhemska platta ostronet eller blåmusslan drabbats.
– Orsakerna till massdöden behöver utredas mer, bland annat genom analyser av djur- och växtplankton i de drabbade områdena. Vi behöver också undersöka om förändringar i havsströmmar och vattenkemi kan ha påverkat dödligheten, säger Sofia Brockmark, utredare på enheten för biologisk mångfald vid HaV.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!
  • Ämnen:
  • HaV
  • ostron