IT/Övervakning

Miljardböter för sex storbanker

Ekonomi Bankanställda konspirerade med andra banker. | Sex av världens största banker åker nu på miljardböter för oegentligheter.


Lyckad lobbying av Citibank

Ekonomi Ett lagförslag som gör det enklare för bankerna att få bailouts röstades igenom efter intensiv lobbying från Citigroup.


Steget efter


© Can Stock Photo Inc. / 3000ad

Rekordböter för storbanker

Ekonomi I Liborskandalens kölvatten. Åtta storbanker får betala 1,7 miljarder euro för att ha manipulerat interbankräntorna Libor och Euribor.