arterFörutsägbara klimateffekter

MiljöKan leda till många arters utrotning. Den utrotning av arter som sker till följd av klimatförändringar kan vara lättare att förutse med dagens metoder.


Veckans teckning


Albanien förbjuder jakt på djur

MiljöTvåårigt förbud för att skydda utrotningshotade djurarter. Myndigheterna i Albanien vill rädda utrotningshotade djur och inför ett förbud mot all jakt.