Centrum för biologisk mångfald har startats

publicerad 6 april 2017
Antalet arter minskar stadigt på jorden, både på land och i haven. Att bryta denna utveckling är en nödvändig men inte enkel uppgift.

Den 1 januari 2017 startades ett nytt centrum för biologisk mångfald: Göteborgs Centrum för Globala Biodiversitetsstudier.

Professor Alexandre Antonelli, föreståndare för det nya centret, anser att forskare och studenter som arbetar med biologisk mångfald måste samarbeta mer och bli bättre på att tydliggöra för allmänhet och beslutsfattare varför bevarande av arter och natur är viktig.

Trots att kunskapen om naturen generellt minskar hos allmänheten finns ett stort intresse för djur och växter.

– Redan i dag så bidrar många, utan att de kanske vet om det, till högre biodiversitet genom att odla växter som bin och humlor tycker om, sätta upp fågelbord för vinterfåglar eller välja ekologisk mat, säger Alexandre Antonelli.

Den senaste rödlistan från 2015 visar inte någon märkbar förbättring för biologisk mångfald i Sverige. Den negativa påverkan mot Sveriges arter har varit konstant de senaste 15 åren, och hastigheten som artmångfalden förloras har varken ökat eller minskat.

Det nya centret innebär inledningsvis samarbete mellan 13 institutioner i västra Sverige. Biodiversitet är ett tvärvetenskapligt område som berör bland annat systematisk, ekologi, bevarandebiologi, matematik, geografi, genetik, samhällsvetenskaper, ekonomi. Centret ska till exempel svara på remisser som rör biologisk mångfald och dess medlemmar delta i event och ge information till allmänhet och skolor för att väcka opinion och engagemang.

Vi vill att biodiversitet ska få sin rätta plats i den allmänna debatten, bli det som alla pratar om och engagerar sig för, unga som gamla, säger Alexandre Antonelli.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Fakta: Biologisk mångfald

Biologisk mångfald eller biodiversitet är definierad i Konventionen om biologisk mångfald (Riokonventionen).

Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.

 

Källa: Wikipedia

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!