Centrum för biologisk mångfald har startats

publicerad 6 april 2017
Antalet arter minskar stadigt på jorden, både på land och i haven. Att bryta denna utveckling är en nödvändig men inte enkel uppgift.

Den 1 januari 2017 startades ett nytt centrum för biologisk mångfald: Göteborgs Centrum för Globala Biodiversitetsstudier.

Professor Alexandre Antonelli, föreståndare för det nya centret, anser att forskare och studenter som arbetar med biologisk mångfald måste samarbeta mer och bli bättre på att tydliggöra för allmänhet och beslutsfattare varför bevarande av arter och natur är viktig.

Trots att kunskapen om naturen generellt minskar hos allmänheten finns ett stort intresse för djur och växter.
– Redan i dag så bidrar många, utan att de kanske vet om det, till högre biodiversitet genom att odla växter som bin och humlor tycker om, sätta…


Fakta: Biologisk mångfald

Biologisk mångfald eller biodiversitet är definierad i Konventionen om biologisk mångfald (Riokonventionen).

Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.

 

Källa: Wikipedia

 


Liknande artiklar: