Okänd människoart upptäckt i Israel

publicerad 15 juli 2021
Fossilen från "Neshar Ramla-människorna" tros vara mellan 120 000 och 140 000 år gamla.

Vid utgrävningar vid ett stenbrott i närheten av staden Ramla gjorde israeliska forskare ett sensationellt fynd. Man är nämligen övertygade om att man har hittat fossil från en tidigare helt okänd människoart.

Enligt forskarna härrör benresterna från en skalle och ett käkben som upptäcktes på platsen, inte från någon tidigare känd ras från släktet Homo. Därför har man döpt den nyfunna arten till ”Nesher Ramla homo” efter den plats där fossilen påträffades, enligt Science.

Fossilen bedöms vara mellan 120 000 och 140 000 år gamla och forskarna misstänker att Nesher Ramla-människan ska ha levt samtidigt med den moderna människan.
Man noterar också att den nyupptäckta arten har drag som påminner om både neandertalare och från moderna människor men påpekar att de inte såg ut som vi gör idag.

Men de är samtidigt mycket olika dagens människor – med en helt annan skallstruktur, ingen haka och mycket stora tänder”, skriver forskarna.

På platsen påträffades också ett stort antal djurben och diverse stenredskap – något som fått forskarna att…


 


Liknande artiklar: