68 procent av världens djur borta – på 46 år

publicerad 13 september 2020
Många djurarters populationer har minskat kraftigt under de senaste decennierna.

Populationerna av däggdjur, fiskar, fåglar, reptiler och amfibier har minskat med i genomsnitt 68 procent mellan 1970 och 2016. Skogsskövling och exploatering som drivs av överbefolkning, ökad global handel och konsumtion pekas ut som huvudanledningar till att djuren trängs undan från sina naturliga habitat.

Rapporten heter Living Planet Report 2020 och har tagits fram av Världsnaturfonden (WWF). Det framgår att djurpopulationerna i Latinamerika och runt de karibiska öarna är allra värst drabbade med en genomsnittlig minskning…

 


Liknande artiklar: